Mikropodatkovni viri kot podlaga za raziskovanje na področju demografije v Evropi. Izzivi in možnosti

Prispevek v zborniku "Zbornik 15. mednarodne mulitokonference. Informacijska družba - IS 2012. Zvezek B. Soočanje z demografskimi izzivi, 2012", Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija (2012)

COBISS-ID: 32723549
ISBN: 978-961-264-047-7

Authors:

KOČAR, Sebastian
ŠTEBE, Janez

Abstract:

Olajšan dostop do mikropodatkov v zadnjih letih je odprl nove možnosti za kakovostnejše raziskovanje na področju demografije. Raziskovalcem so na voljo različni mikropodatkovni viri, ki se med seboj ločijo po metodi zbiranja podatkov (popisi, registrski podatki, anketni podatki) in temu ustrezni vsebinski pestrosti, ter po dostopnosti odvisno od tipa uporabnika (laicni raziskovalci, študenti, doktorski študenti, registrirani raziskovalci). Uporabniki imajo različne pogoje dostopa, odvisno od zaščite možnosti razkritja posameznika ali organizacije. Dostopnost mikropodatkov na Statističnem uradu RS se nadgrajuje tudi v okviru sodelovanja z drugimi organizacijami in pri mednarodnih projektih. Eden izmed njih je projekt sodelovanja statističnih uradov in podatkovnih arhivov Data without Boundaries. Poudarek prispevka je na prikazu možnosti pooblaščenega dostopa do nezaščitenih mikropodatkov uradne statistike, uporabnih za različna področja mednarodne primerjalne demografije.

Related materials: