Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji : poročilo projekta Odprti podatki - priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji

Poročilo "Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Poročilo projekta Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji, 2012", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (2012)

COBISS-ID: 263822848
ISSN: 978-961-235-611-8

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
LUŽAR, Sanja
VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Pričujoče poročilo je rezultat prvega dela raziskovalnega projekta, analize stanja in možnosti v državi. Večji in temeljni del poročila je osnovan na intervjujih s slovenskimi raziskovalci in drugimi, ki imajo pri svojem delu tako ali drugače opraviti z raziskovalnimi podatki. Zanimalo nas je, kdo so že sedaj nosilci dejavnosti in posameznih nalog in kje so potenciali za v bodoče. V nadaljevanju projekta bomo podrobneje preučili tudi mednarodne pobude, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi podatki ter dobre prakse in izkušnje drugih držav oziroma posameznih ustanov. Določena izhodišča, ki se naslanjajo na mednarodno sceno, pa so za primerjavo kot možne rešitve nakazana tudi v pričujočem pregledu, ki je sicer bolj usmerjen na zaznavo problemov doma. Poleg tega, da smo ugotavljali, kakšno je stanje v Sloveniji, je bil eden od temeljnih ciljev prve faze projekta Odprti podatki poskus identifikacije nastavkov bodočega, bolj izpopolnjenega sistema dostopa do raziskovalnih podatkov.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si