Trendi v mobilnosti na ozemlju Jugoslavije

Članek "Blejsko metodološko srečanje '91 / uredila Anuška Ferligoj in Janez Jug", Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, str. 199 - 219, Ljubljana (1991)

COBISS-ID: 15642205

Authors:

ŠTEBE, Janez

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 66.3, Social Reality, E-Communications, Common Agricultural Policy, Discrimination and the Media, and Medical Research, November-December 2006, EC

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si