Zakaj Slovenci potrebujemo svoj arhiv družboslovnih podatkov?

Članek "Teorija in praksa / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič", Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Volume 34, Issue 4, str. 609 - 630, Ljubljana (1997)

COBISS-ID: 18016861
ISSN: 0040-3598

Authors:

ŠTEBE, Janez

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovenian Pulse 2/2012, Slovenian Identity, FUDS