Pomen in naloge slovenskega Arhiva družboslovnih podatkov

Članek "Bilten Statističnega društva Slovenije", Statistično društvo Slovenije, Volume 20, Issue 40, str. 19 - 24, Ljubljana (1997)

COBISS-ID: 18171997
ISSN: 1408-3272

Authors:

ŠTEBE, Janez

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.