ADP - Social Science Data Archive in Slovenia

Članek "Mechanisms of social differentiation in Slovenia / editor Anton Kramberger", Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Slovensko sociološko društvo, str. 315 - 321, Ljubljana (2000)

COBISS-ID: 20185693
ISSN: 0352-3608

Authors:

ŠTEBE, Janez