Zadovoljstvo z demokracijo v Sloveniji. Deset let kasneje

Članek "Teorija in praksa / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič", Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Volume 37, Issue 5, str. 864 - 883, Ljubljana (2000)

COBISS-ID: 20189021
ISSN: 0040-3598

Authors:

ŠTEBE, Janez

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.