Primerjava metapodatkovnega standarda Arhiva družboslovnih podatkov (DDI) in standarda Statističnega urada RS (METIS)

Članek "Organizacija / Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj", Moderna organizacija, Volume 37, Issue 5, str. 296 - 304, Kranj (2004)

COBISS-ID: 4060947
ISSN: 1318-5454

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
KLEP, Jožica

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si