Primerjava metapodatkovnega standarda Arhiva družboslovnih podatkov (DDI) in standarda Statističnega urada RS (METIS)

Članek "Organizacija / Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj", Moderna organizacija, Volume 37, Issue 5, str. 296 - 304, Kranj (2004)

COBISS-ID: 4060947
ISSN: 1318-5454

Avtorji:

VIPAVC BRVAR, Irena
KLEP, Jožica

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

  V ADP HRANIMO TUDI

Evrobarometer 71.1, Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza, podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009, EC

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si