Subjektivni kazalci socialnega kapitala v Sloveniji

Članek "Novo tisočletje - pripravljenost statistike na razumevanje in merjenje novih pojavov / 11. Statistični dnevi, Radenci, 26.-28. november 2001 / = 11th Statistical Days, Radenci, 26-28 November 2001", Statistični urad Republike Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Society of Slovenia, Str. 413 - 423, Ljubljana (2001)

COBISS-ID: 20819805
ISSN: 961-6349-62-7

Avtorji:

ŠTEBE, Janez

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si