Subjektivni kazalci socialnega kapitala v Sloveniji

Članek "Novo tisočletje - pripravljenost statistike na razumevanje in merjenje novih pojavov / 11. Statistični dnevi, Radenci, 26.-28. november 2001 / = 11th Statistical Days, Radenci, 26-28 November 2001", Statistični urad Republike Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Society of Slovenia, Str. 413 - 423, Ljubljana (2001)

COBISS-ID: 20819805
ISSN: 961-6349-62-7

Authors:

ŠTEBE, Janez

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si