Uporaba Arhiva družboslovnih podatkov kot laboratorija za samostojno delo dijakov = Use of Social science data archives as a laboratory for independent work of pupils

Članek "Mednarodna izobraževalna računalniška konferenca MIRK 2002 / [organizatorji] Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ... [et al.]", Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Služba za EU programe; MIRK - Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet; Akademska in raziskovalna mrež, Str. 263 - 266, Ljubljana; Piran (2002)

COBISS-ID: 21284189
ISSN: 961-234-423-X

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
ŠTEBE, Janez
KLINAR, Aleksander

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si