Uporaba Arhiva družboslovnih podatkov kot laboratorija za samostojno delo dijakov = Use of Social science data archives as a laboratory for independent work of pupils

Članek "Mednarodna izobraževalna računalniška konferenca MIRK 2002 / [organizatorji] Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ... [et al.]", Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Služba za EU programe; MIRK - Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet; Akademska in raziskovalna mrež, Str. 263 - 266, Ljubljana; Piran (2002)

COBISS-ID: 21284189
ISSN: 961-234-423-X

Avtorji:

VIPAVC BRVAR, Irena
ŠTEBE, Janez
KLINAR, Aleksander

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si