Opis vzorca za anketo Mladina 2000

Članek "Mladina 2000 / urednik Vlado Miheljak", Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; Aristej, Str. 227 - 237, [Ljubljana]; [Maribor] (2002)

COBISS-ID: 21560669
ISSN: 961-220-037-8

Authors:

ŠTEBE, Janez

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si