Kako oživeti statistične podatke? : Izkušnje z uporabo metapodatkov standarda DDI v Arhivu družboslovnih podatkov

Članek "Vključevanje in povezovanje statistike v informacijsko družbo / 12. Statistični dnevi, Radenci, 25.-27. november 2002 / = 12th Statistical Days, Radenci, 25-27 November 2002", Statistični urad Republike Slovenije; #= #Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistično društvo Slovenije; #= #Statistical Society of Slovenia, str. 420 - 428, Ljubljana (2002)

COBISS-ID: 21610845
ISSN: 961-6349-99-6

Authors:

ŠTEBE, Janez
KAŠTRUN, Tomaž

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si