Science Project ‘Climate Neutral and Smart Cities’

Webinar "EOSC Future Webinar", EOSC Future, Online (2024)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
RAYNER, David
GREGORY, Arofan
BEUSTER, Benjamin
ORTEN, Hilde

Abstract:

Znanstveni projekt Podnebno nevtralna in pametna mesta je raziskal praktične vidike med-disciplinarnega raziskovanja in združil podatke o odnosu do podnebnih sprememb z okoljskimi in podnebnimi podatki. V projektu so uporabili podatke Evropske družboslovne raziskave, Evropske Agencije za okolje in Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi. Poudarek je bil na številnih urbanih območjih po vsej Evropi, pri čemer so obravnavali vprašanja znanstvenega sodelovanja, pa tudi tista v zvezi z integracijo podatkov ter metapodatki in sistemov, potrebnih za podporo. Na tem spletnem seminarju so bili predstavljeni cilji in rezultati projekta ter poudarjene pridobljene izkušnje ter postavljena vprašanja za nadaljnje delo v okviru EOSC. Predstavljeni so bili rezultati projekta (ki so na voljo prek prototipne storitve ESS Labs) skupaj z metodami, ki so bile uporabljene pri identifikaciji in izdelavi integriranih indikatorjev. Udeleženci so bili deležni tudi predstavitve sistema, ki je bil razvit za omogočanje enostavnega dostopa do vse podatkovne dokumentacije in informacij o poreklu spremenljivk in indikatorjev. Panelisti so razpravljali o tem, kako je mogoče prihodnosti bolje podpreti sodelovalno multidisciplinarno znanost znotraj EOSC.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si