Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki s poudarkom na osebnih podatkih

Predavanje at an event "Posvet Obdelava osebnih podatkov v raziskovalne namene, 16. 5. 2023", Univerza v Ljubljani, Ljubljana (2023)

Authors:

BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov in novi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti prinašata dodatne zahteve, ki jih morajo še posebej raziskovalke in raziskovalci upoštevati pri svojem delu. Na Univerzi v Ljubljani smo zaznali, da raziskovalke in raziskovalci na tem področju potrebujejo dodatno podporo in prikaz novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja. Z namenom nadgraditve procesov na tem področju smo Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na UL in Arhiv družboslovnih podatkov organizirali posvet. Iz ADP smo predstavili naslednje teme: • Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki • Raziskovalni podatki • Podatkovna objava – še en znanstveni rezultat • Pravni in etični vidiki ravnanja s podatki • Sodelovanje in podpora pri ravnanju s podatki v raziskovalni skupnosti • Izobraževanja v projektu SPOZNAJ

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-ShareAlike International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si