Podatki kot priložnost za krepitev sodelovanja v raziskovalni skupnosti

Predavanje at an event "Knjižnica, srce mesta 2023: občanska znanost, 24. 5. 2023", Knjižnica Otona Župančiča, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana (2023)

Authors:

BEZJAK, Sonja

Abstract:

Arhivi družboslovnih podatkov hranimo največ anketnih podatkov, s katerimi so merili stališča o izbranih družbeno-aktualnih vprašanjih. V zadnjem desetletju pa se je raznovrstnost podatkovnih tipov precej razširila, danes arhivi hranimo prepise intervjujev, fokusnih skupin, dnevnike, zbirke fotografij, podatke iz družbenih medijev, sezname medijskih člankov, tabele s kodirniki idr. Z razvojem različnih tehnologij se pospešeno odvija tudi proces upodatkovljenja, kar pomeni, da je na voljo ogromno podatkov o različnih vidikih družbenega in posameznikovega življenja, ki jih je mogoče uporabiti za analize. Vse to za arhive in raziskovalce predstavlja razvojne izzive. Pa tudi kdo vse in na kakšne načine lahko sodeluje pri delu z raziskovalnimi podatki.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-ShareAlike International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si