Izkušnje z uporabo XML-ja pri opisovanju družboslovnih podatkov

Članek "Informacijska družba IS'99 / uredila, edited by Cene Bavec, Matjaž Gams", Institut Jožef Štefan, Str. 59 - 62, Ljubljana (1999)

COBISS-ID: 23486045
ISSN: 961-6303-18-X

Authors:

ŠTEBE, Janez
OMERZU, Mojca