Arhiv družboslovnih podatkov

Članek "Družboslovne razprave", Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede, Volume 17, Issue 36, str. 131, Ljubljana (2001)

COBISS-ID: 23589725
ISSN: 0352-3608

Authors:

ŠTEBE, Janez

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.