Spremljanje uporabnikov

Članek "Komuniciranje z dajalci in uporabniki statističnih podatkov ter podpora EMU in Lizbonski strategiji / 15. Statistični dnevi, Radenci, 7.-9. november 2005 / = 15th Statistical Days, Radenci, 7-9 November 2005", Statistični urad Republike Slovenije; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistical Society of Slovenia, Str. 145 - 155, Ljubljana (2005)

COBISS-ID: 24555101
ISSN: 961-239-092-4

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
ŠTEBE, Janez

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si