Spremljanje uporabnikov

Članek "Komuniciranje z dajalci in uporabniki statističnih podatkov ter podpora EMU in Lizbonski strategiji / 15. Statistični dnevi, Radenci, 7.-9. november 2005 / = 15th Statistical Days, Radenci, 7-9 November 2005", Statistični urad Republike Slovenije; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistical Society of Slovenia, Str. 145 - 155, Ljubljana (2005)

COBISS-ID: 24555101
ISSN: 961-239-092-4

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
ŠTEBE, Janez