Zakaj je arhiviranje podatkov v času covid-19 pomembno

Prispevek v zborniku "Javno zdravje in Covid-19 2022. Zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov", Nacionalni inštitut za javno zdravje, 159-166, Ljubljana (2022)

COBISS-ID: 123166723
ISBN: 978-961-6945-81-3 (PDF)

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja

Abstract:

Arhivi družboslovnih podatkov smo kmalu po začetku epidemije Covid-19 organizirali centralne podatkovne točke, katerih namen je bil zbrane podatke o epidemiji čim prej ponuditi v rabo raziskovalcem in drugim, ki želijo prispevati k boljšemu obvladovanju koronavirusne bolezni. V prispevku predstavimo, kako smo v ADP pripravili pregled raziskav o družbenih vidikih epidemije Covid-19 in kako smo te raziskave naredili vidne, najdljive in dostopne za ponovno uporabo. V prispevku razpravljamo o izzivih oblikovanja tematske zbirke podatki o Covid-19 in neizkoriščenem potencialu, ki ga arhivi lahko ponudimo ne le raziskovalni skupnosti, ampak različnim zainteresiranim skupnostim, ki si prizadevajo za boljše razumevanje in obvladovanje epidemije. Vrednost širokega dostopa do raziskovalnih podatkov v obdobju epidemije je s kolektivnimi interdisciplinarnimi raziskovalnimi napori zagotoviti odgovore na ključna vprašanja obvladovanja epidemije in blaženja posledic.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si