Uskladitev metapodatkovnih standardov za potrebe uporabnikov: primer METIS in DDI

Članek "Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja uporabnikov / 13. Statistični dnevi, Radenci, 24.-26. november 2003 / = 13th Statistical Days, Radenci, 24-26 November 2003", Statistični urad Republike Slovenije; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistical Society of Slovenia, str. 535 - 544, Ljubljana (2003)

COBISS-ID: 22545501
ISSN: 961-239-027-4

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
KLEP, Jožica

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si