Iskanje in uporaba podatkov iz ADP na primeru raziskave Slovensko javno mnenje 2021/1

Predavanje ADP at an event "Predavanje za študente sociologije, 19. in 21. 4. 2021", Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija (2021)

Authors:

BOČKAJ, Brigita
MASTEN, Sergeja

Abstract:

Predavanje je namenjeno študentom sociologije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti UL. Študente tekom predavanja seznanimo z možnostmi iskanja in dostopov do podatkov hranjenih v Arhivu družboslovnih podatkov. V nadaljevanju si podrobno pogledamo opis raziskave Slovensko javno mnenje iz leta 2020 in na podatkih izvedemo nekaj analiz. Študente povabimo še k uporabi tujih in mednarodnih podatkov.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Labour force survey, 2008, Annual data - no confidentiality restrictions, SORS