Ravnanje z raziskovalnimi podatki: Vprašalnik za intervju z raziskovalci

Publikacija Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, (2016)

Authors:

BEZJAK, Sonja
BOLKO, Irena
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Vprašalnik je namenjen zbiranju informacij, ki bodo raziskovalcu v podporo pri oblikovanju načrta ravnanja s podatki za izbrani raziskovalni projektali pri predaji podatkov v področni repozitorij. Intervjuvanec naj ima pri odgovarjanju na vprašanja v mislih konkreten raziskovalni projekt, ki ga je izbral.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si