Zmožnosti mednarodnih anketnih družboslovnih primerjalnih raziskav za oblikovanje subjektivnih indikatorjev razvitosti

Članek "Merjenje razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in politik / 16. statistični dnevi, Radenci, 6.-8. november 2006 / = 16th Statistical Days, Radenci, 6-8 November 2006", Statistični urad Republike Slovenije; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistical Society of Slovenia, Str. 64 - 76, Ljubljana (2006)

COBISS-ID: 25577053
ISSN: 961-239-117-3

Authors:

MALNAR, Brina
HAFNER-FINK, Mitja
ŠTEBE, Janez

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si