Zmožnosti mednarodnih anketnih družboslovnih primerjalnih raziskav za oblikovanje subjektivnih indikatorjev razvitosti

Članek "Merjenje razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in politik / 16. statistični dnevi, Radenci, 6.-8. november 2006 / = 16th Statistical Days, Radenci, 6-8 November 2006", Statistični urad Republike Slovenije; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistical Society of Slovenia, Str. 64 - 76, Ljubljana (2006)

COBISS-ID: 25577053
ISSN: 961-239-117-3

Authors:

MALNAR, Brina
HAFNER-FINK, Mitja
ŠTEBE, Janez

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Labour force survey, 2011, Annual data - no confidentiality restrictions, SORS