Dostop in predaja raziskovalnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov

Predavanje ADP at an event "Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki", RDA vozlišče Slovenije, (2020)

DOI: 10.5281/zenodo.3715231

Authors:

MASTEN, Sergeja
BOČKAJ, Brigita

Abstract:

V prvem sklopu se slušatelji seznanijo z delom Arhiva družboslovnih podatkov (ADP) ter s tem, kako dostopati do raziskovalnih podatkov, v drugem pa pridobijo informacije o procesu predaje podatkov v ADP. Prvi sklop je bil namenjen predstavitvi poslanstva, delovanja in vloge Arhiva družboslovnih podatkov v slovenskem raziskovalnem prostoru. V nadaljevanju je bil podrobneje predstavljen postopek registracije v ADP ter dostop do podatkov, pri čemer je bil poudarek na vrstah dostopa, ki jih omogoča ADP, in sicer odprti dostop, standardni dostop in dostop pod posebnimi pogoji. V sklopu tega je bilo predstavljeno tudi iskanje podatkov v praksi – preko spletne strani ADP ali spletnega vmesnika Nesstar. Udeleženci so se seznanili z iskanjem, postopkom prenosa in možnostmi uporabe. Drugi sklop je bil namenjen pregledu procesa predaje raziskovalnih podatkov, ki v grobem poteka v dveh fazah – predprevzemna faza in faza sprejema podatkov v arhiv. Udeleženci so pridobili informacije o tem, katero gradivo in dokumentacijo je potrebno predati v arhiv in v kateri fazi, kako urediti podatke ter kako jih dokončno predati v arhiv.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

 ADP ACTIVITIES
11. January 2024 | Online

Spletni seminar: Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

27. November 2023 | Ljubljana, Slovenia

15. Evropska konferenca uporabnikov DDI letos v Sloveniji

 CONFERENCES AND EVENTS
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si