Pojasnila za razumevanje politik znanstvenih založb glede zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih

E-publikacija (2020)

DOI: 10.5281/zenodo.3754783

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
DOLINAR, Maja

Abstract:

Pričujoča pojasnila dopolnjujejo določila posameznih slovenskih znanstvenih revij pri zahtevah za dostop do raziskovalnih podatkov, ki spremljajo znanstvene članke. Uredništva se v navodilih avtorjem lahko sklicujejo na ta pojasnila, ki predstavljajo splošen okvir za vse revije ne glede na področje znanosti. Posebnosti svojih določil uredništva opredelijo znotraj svojih lastnih navodil avtorjem. Avtorji, ki želijo objaviti članke v katerikoli reviji, se lahko tako na enem mestu podrobneje seznanijo s splošnimi smernicami.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si