Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb glede navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih

E-publikacija (2020)

DOI: 10.5281/zenodo.3757288

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
DOLINAR, Maja

Abstract:

Priprava pričujočih smernic za oblikovanje politik znanstvenih založb glede navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, na katerih temeljijo znanstvene razprave, je eden od ciljev projekta Research Data Alliance (RDA) vozlišča Slovenije. Smernice so namenjene znanstvenim založbam in uredništvom znanstvenih revij pri oblikovanju politik t. i. odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, in sicer kot izhodišče za pripravo vsaki reviji prilagojenih navodil za avtorje prispevkov in recenzente ter urednike. Spremlja jih primer podrobnih navodil avtorjem prispevkov, na katera se lahko uredništva ob pripravi lastnih navodil avtorjem sklicujejo in po potrebi avtorje usmerijo na iz smernic izluščena samostojna Pojasnila za razumevanje politik znanstvenih založb glede zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih. Zahvaljujemo se delovni skupini RDA vozlišča Slovenije in vsem sodelujočim predstavnikom uredništev za pripombe in predloge.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si