Pripravite načrt za ravnanje s podatki: Nabor vprašanj iz spletnega učbenika za ravnanje z raziskovalnimi podatki »Data Management Expert Guide«

Publikacija (2020)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
BEZJAK, Sonja

Abstract:

Dokument predstavlja nabor vprašanj iz spletnega učbenika za ravnanje z raziskovalnimi podatki »Data Management Expert Guide«, ki ga je CESSDA Traing ekipa pripravljala med leti 2017 in 2019. Podrobnejša pojasnila in priporočila posameznih poglavij najtede v spletnem učbeniku, vprašanja pa naj bodo kot vodič za pripravo Načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-ShareAlike International License.

Related materials: