Etična uporaba podatkov družbenih medijev

Predavanje at an event "Konferenca Informacijska družba", Institut "Jožef Stefan", Ljubljana (2019)

COBISS-ID: 36590685

Authors:

ŠTEBE, Janez
MASTEN, Sergeja

Abstract:

Podatki družbenih medijev so zanimivi za raziskovanje na različnih področjih. S tem pa so povezane možnosti zlorab in različne dileme, tako glede varovanja zasebnosti, percepcije javnosti informacij, ter možnosti objavljanja in deljenja podatkov za druge. Priporočila projekta SERISS ponujajo pregled tovrstnih vprašanj in razmisleke o načinih reševanja.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

International survey EU INDEX 2001-2002, Cumulative dataset of first tree waves, GRAL-ITEO