Pomen zagotavljanja zaupanja vrednih digitalnih storitev za ohranjanje kulturne dediščine

Predavanje na dogodku "Družbeni in gospodarski vidiki uporabe digitalizirane kulturne dediščine v Sloveniji (posvetovanje), 16. in 17. maj 2019", NUK, Ljubljana (2019)

Avtorji:

DOLINAR, Maja
ŠTEBE, Janez

Povzetek:

Primarna naloga digitalnih repozitorijevje ohranjanje raziskovalnih podatkov in drugih digitalnih vsebin in posredovanje le-teh za potrebe druge rabe. Da bi podatke lahko uporabili v čim širše namene, velja slediti t.i. “FAIR” načelom: F -findable: podatke je mogoče najti, A -accessible: podatki so dostopni, I -interoperable: podatke je mogoče povezati z drugimi podatki, R-re-usable: podatke je mogoče ponovno uporabiti. Načela FAIR so v znanstveni skupnosti široko sprejeta kot usmeritev za bolj učinkovite podatkovne znanstvene storitve, pravtako pa je široko sprejeta podpora osnovnemu certifikatu zaupanja vrednih storitev CoreTrustSeal. Pred dvema letoma sta bila v osnovni certifikat združena dva kataloga zahtev za podatkovne repozitorije, in sicer Data Seal of Approval (DSA) in World Data System (ICSU-WDS). Mednarodna uveljavitev osnovnega certifikata CoreTrustSeal izhaja iz spoznanja, da so trajnostno usmerjeni digitalni repozitoriji ključni gradniki razvijajočega se ekosistema podatkovnih infrastruktur, kot je EOSC, zato se morajo uporabniki in dajalci digitalnih vsebin zanesti na kakovost in trajnost njihovih storitev. »FAIR« načela v osnovi opisujejo značilnosti digitalnih objektov, osnovni certifikat CoreTrustSeal pa se osredotoča na kriterije za repozitorije kot skrbnike tako določenih digitalnih objektov.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si