Pomen zagotavljanja zaupanja vrednih digitalnih storitev za ohranjanje kulturne dediščine

Predavanje at an event "Družbeni in gospodarski vidiki uporabe digitalizirane kulturne dediščine v Sloveniji (posvetovanje), 16. in 17. maj 2019", NUK, Ljubljana (2019)

COBISS-ID: 36660829

Authors:

DOLINAR, Maja
ŠTEBE, Janez

Abstract:

Primarna naloga digitalnih repozitorijevje ohranjanje raziskovalnih podatkov in drugih digitalnih vsebin in posredovanje le-teh za potrebe druge rabe. Da bi podatke lahko uporabili v čim širše namene, velja slediti t.i. “FAIR” načelom: F -findable: podatke je mogoče najti, A -accessible: podatki so dostopni, I -interoperable: podatke je mogoče povezati z drugimi podatki, R-re-usable: podatke je mogoče ponovno uporabiti. Načela FAIR so v znanstveni skupnosti široko sprejeta kot usmeritev za bolj učinkovite podatkovne znanstvene storitve, pravtako pa je široko sprejeta podpora osnovnemu certifikatu zaupanja vrednih storitev CoreTrustSeal. Pred dvema letoma sta bila v osnovni certifikat združena dva kataloga zahtev za podatkovne repozitorije, in sicer Data Seal of Approval (DSA) in World Data System (ICSU-WDS). Mednarodna uveljavitev osnovnega certifikata CoreTrustSeal izhaja iz spoznanja, da so trajnostno usmerjeni digitalni repozitoriji ključni gradniki razvijajočega se ekosistema podatkovnih infrastruktur, kot je EOSC, zato se morajo uporabniki in dajalci digitalnih vsebin zanesti na kakovost in trajnost njihovih storitev. »FAIR« načela v osnovi opisujejo značilnosti digitalnih objektov, osnovni certifikat CoreTrustSeal pa se osredotoča na kriterije za repozitorije kot skrbnike tako določenih digitalnih objektov.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-ShareAlike International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si