Načrtovanje zbiranja raziskovalnih podatkov skladno z načeli FAIR

Predavanje ADP at an event "Predavanje za doktorske šudente FDV, 21. 5. 2019", Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (2019)

Authors:

BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Predavanje je namenjeno doktorskim študentom Fakultete za družbene vede. Na njem bova predavateljici predstavili Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Posamezni elementi načrta bodo prilagojeni raziskovalnemu delu, ki ga opravljajo udeleženci. Udeležencem bodo podana priporočila postopkov, da bodo ob zaključku svojega raziskovalnega dela lahko zagotovoli FAIR načelom.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: