Dostop do podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov

Predavanje ADP at an event "Predavanje za študente Fakultete za družbene vede pri predmetu Študije življenjskega poteka, 1. 4. 2019", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija (2019)

Authors:

BOČKAJ, Brigita

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovene Public Opinion 2008/1, European Values Survey, CJMMK