Vodič po Nesstarju

Priročnik Slovenija (2019)

Authors:

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Abstract:

E-gradivo je vodič za delo v virtualni podatkovni knjižnici Nesstar, ki omogoča pregled metapodatkov in enostavno ter napredno analizo mikro podatkov, hranjenih v katalogu ADP.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.