Sekundarna raba družboslovnih raziskovalnih podatkov hranjenih v Arhivu družboslovnih

Predavanje ADP na dogodku "Delavnica za doktorske študente Pedagoške fakultete UM, 17. 1. 2019", Karierni center Univerze v Mariboru, (2019)

Avtorji:

VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Na delavnici so bile predstavljene naloge Arhiva družboslovnih podatkov. Predstavljene so bile različne vrste in viri raziskovalnih podatkov, tako nacionalni kot mednarodni. Slušatelji so bili seznanjeni s postopki, kot so identifikacija potreb, iskanje ustreznega podatkovnega repozitorija, oceno kvalitete in uporabnosti najdenih podatkov. Predstavljena je bila tudi spletna aplikacija za analizo podatkov Nesstar, katere delovanje so slušatelji tudi praktično poizkusili.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si