Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov

Predavanje ADP na dogodku "Delavnica za doktorske študente Pedagoške fakultete UM, 13. 12. 2018", Karierni center Univerze v Mariboru, Maribor (2018)

Avtorji:

VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

Vsebina delavnice se osredotoča na predstavitev vsebin Učbenika načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Expert Guide - www.ceesda.eu/DMEG), ki je bil v okviru CESSDA arhivov pripravljen v letu 2017. Slušatelji se o postopku načtovanja seznanijo skozi življenski krog ravnanja z raziskovalnimi podatki. Na delavnici bodo slušatelji pripraviti tudi načrt ravnanja s podatki. Obdelane so posamezne teme, kot je priprava ustreznih dokumetov za zavoranje podatkov o osebah v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ustrezna priprava podatkovne datoteke za potrebe dolgotočne hrambe in predstavljeni postopki predaje raziskovalnih podatkov za dolgotrajno hrambo v Arhivu družboslovnih podatkov in sekundarno rabo. Pri vsem skupaj ne smemo pozabiti na principe odprte znanosti.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si