Predstave o svetu in času skozi čas

Predavanje na dogodku "Sociološko srečanje 2018, 18. - 20. 10. 2018", Slovensko sociološko društvo, Piran, Slovenija (2018)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
MASTEN, Sergeja

Povzetek:

Na letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva, znotraj sekcije sociologije časa, smo predstavili prispevek z naslovom »Predstave o svetu in času skozi čas«, v katerem smo izpostavili pomen dolgotrajne hrambe podatkov ter njihovo uporabo v sedanjosti ter za prihodnje generacije.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

  V ADP HRANIMO TUDI

Evrobarometer 73.5, Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010, EC

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si