Predstave o svetu in času skozi čas

Predavanje at an event "Sociološko srečanje 2018, 18. - 20. 10. 2018", Slovensko sociološko društvo, Piran, Slovenija (2018)

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
MASTEN, Sergeja

Abstract:

Na letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva, znotraj sekcije sociologije časa, smo predstavili prispevek z naslovom »Predstave o svetu in času skozi čas«, v katerem smo izpostavili pomen dolgotrajne hrambe podatkov ter njihovo uporabo v sedanjosti ter za prihodnje generacije.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si