Training at CESSDA

Predavanje at an event "RDA 11th Plenary meeting, 21. -23. 3, 2018", Research data alliance, Berlin, Nemčija (2018)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Predstavitev učbenika CESSDA Data Management Expert Guide na 11 strečanju RDA, v sekciji IG Education and Training on handling of research data je bila namenjeno raziskovalcem in ostalim podpornim službam, ki so lahko raziskovalcu v pomoč pri pripravi Načrta raziskovanja. Več o interesni skupini na https://www.rd-alliance.org/groups/education-and-training-handling-research-data.html. V sekciji so bili predstavljeni prispevki: •Rene van Horik – Communities of Practice in RDM training / •Irena Vipavc Brvar – CESSDA Online Guide on RDM / •Yuri Demchenko – EDISON / •Rob Quick – CODATA/RDA Schools of Research Data Science / •Angus Whyte – EOSC / •Ellen Verbakel – Future RDA Curriculum WG

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-ShareAlike International License.

Related materials: