Training at CESSDA: Involvment of librarians

Predavanje at an event "RDA 11th Plenary meeting, 21. -23. 3, 2018", Research data alliance, Berlin, Nemčija (2018)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Predstavitev učbenika CESSDA Data Management Expert Guide na 11 strečanju RDA, v sekciji 8, v delu IG Libraries for Research Data je bilo namenjeno knjižničarjem in ostalim podpornim službam, ki so lahko raziskovalcu v pomoč pri pripravi Načrta raziskovanja. Več o interesni skupini na https://www.rd-alliance.org/groups/libraries-research-data.html.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-ShareAlike International License.

Related materials: