Social Science Data Archives – 20 years of experience in digital preservation of research data

Predavanje at an event "Liber.ac: Odprti dostop v humanistiki, 22. 5. 2018", Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana (2018)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
BEZJAK, Sonja

Abstract:

Prispevek v prvem delu na kratko predstavi 20 let delovanja ADP, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. V drugem delu pa pozornost posveti t.i. podatkovni objavi, ki je v raziskovalni skupnosti še zmeraj deležna premalo pozornosti. V zaključnem delu predstavi vključenost ADP v aktivnosti s področja "odprtih podatkov".

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: