Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov

Članek "Bilten, Statistično društvo Slovenije", 61/XL, 51-52, (2018)

ISSN: 1408-3272

Authors:

BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

V članku avtorici predstavita delovanje Konzorcija arhivov družboslovnih podatkov ter predstavita spletni učbenik "CESSDA Expert Tour Guide on RDM". Učbenik je prosto dostopen, nastal je kot rezultat skupnega dela več arhivov, ki so pri konzorciju združeni v skupini za usposabljanje. Avtorici članka sta avtorici šestega poglavja spletnega učbenika, ta govori o arhiviranju in objavi raziskovalnih podatkov.

Related materials: