Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov

Članek "Bilten, Statistično društvo Slovenije", 61/XL, 51-52, (2018)

ISSN: 1408-3272

Avtorji:

BEZJAK, Sonja
VIPAVC BRVAR, Irena

Povzetek:

V članku avtorici predstavita delovanje Konzorcija arhivov družboslovnih podatkov ter predstavita spletni učbenik "CESSDA Expert Tour Guide on RDM". Učbenik je prosto dostopen, nastal je kot rezultat skupnega dela več arhivov, ki so pri konzorciju združeni v skupini za usposabljanje. Avtorici članka sta avtorici šestega poglavja spletnega učbenika, ta govori o arhiviranju in objavi raziskovalnih podatkov.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si