Deliverable D4.5: Provision of development support services on the basis of identified demand

Poročilo CESSDA, (2017)

Avtorji:

PRIDDY, Mike
WITTENBERG, Marion
TYKHONOV, Vyascheslav
DOLINAR, Maja
VIPAVC BRVAR, Irena
KREJCI, Jindrich
SISSALA, Toni
BRADIĆ-MARTINOVIĆ, Aleksandra
GICIĆ, Goran
VODOPIJEVEC, Alen
KVAMME, Trond
HEGEDUS, Peter

Povzetek:

The objective of this task is to establish the conditions for creating new or reinforcing existing social science data services. The task will establish the needs for the provisioning of development support services for new and existing CESSDA Service Providers. Seven pilot studies of Service Provider to Service Provider support services are described that match categories of support activities and services defined. Conclusions are drawn from these studies with respect to the value of development support services.

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si