Deliverable D3.5 Report on the state-of-the-art, obstacles, models and roadmaps for widening the data perimeter of the data services

Poročilo CESSDA, (2017)

Avtorji:

KONDYLI, Dimitra
FRAGOULIS, Georges
LINARDIS, Apostolis
PATON, Nathalie
ZEMBORAIN, Federico
MOURA FERREIRA, Pedro
RODRIGUES, Bárbara
ČÍŽEK, Tomáš
KREJCI, Jindrich
ŠTEBE, Janez
VIPAVC BRVAR, Irena
BOLKO, Irena
BRANDHAGEN, Martin
HALL, David
CORTI, Louis
MCDONALD, Stuart
VAN DEN EYNDEN, Veerle

Povzetek:

The task reviewed the state of play regarding specific data domains (data provided by academia, official statistics including administrative data, historical, health data and big data that means existing and emerging data types. Experiences and best practices are presented in this report with the objective of providing a practical roadmap, given that widening of CESSDA needs to address new data sources and new actors.

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si