CESSDA SaW D4.3: Overview of Data Management Policies in Social Science Data Archives

Poročilo CESSDA, (2017)

Avtorji:

KLEEMOLA, Mari
KVAMME, Trond
ŠTEBE, Janez
KRÜGEL, Sibyl

Povzetek:

The CESSDA Data Management Policy Framework presented in this report consists of a set of policy components and clauses that provide the foundations and organisational arrangements for designing, implementing, monitoring, reviewing and improving Data Management processes throughout the organisations whose main objective is to preserve and provide access to digital research data. Although the framework is primarily aimed at CESSDA service providers and social science data archives, it is general in scope and design and can be applied by many different organisations whose main objective is to preserve digital objects.

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si