CESSDA SaW D4.4: Report on DSA Certification for CESSDA

Poročilo CESSDA, (2017)

Avtorji:

TJALSMA, Heiko
L'HOURS, Hervé
KLEEMOLA, Mari
SCHUMANN, Natascha
ŠTEBE, Janez

Povzetek:

The two key issues covered by task 4.3 of the SaW project were: 1. Provide support, assistance and monitoring of progress by all CESSDA Service Providers (SPs) towards compliance with Trustworthy Digital Repository (TDR) requirements, by undertaking CESSDA-internal peer review of self-assessments against the CoreTrustSeal (formerly Data Seal of Approval-DSA) 2. Map related concepts between the CESSDA Annex II obligations and the TDR requirements The work on these two issues, carried out during the SaW project, is addressed in this report.

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si