Dostop do raziskovalnih podatkov s področja vzgoje in izobraževanja

Predavanje na dogodku "2. nacionalna znanstvena konferenca z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, 25. 9. 2017", Pedagoški inštitut in Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Slovenija (2017)

Avtorji:

BEZJAK, Sonja
ŠTEBE, Janez

Povzetek:

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, kot tudi raziskovanje nasploh je v zadnjih nekaj desetletjih postalo osrednji katalizator sprememb in vir najpomembnejši inovacij. Kot redni spremljevalec šolskih reform ter ostalih sistemskih sprememb na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, ostaja raziskovanje tako v Sloveniji kakor tudi ostalih razvitih državah ključen dejavnik procesa zagotavljanja kakovosti. Vse večja vpetost raziskovanja t.i. ‘šolskega polja’ v mednarodni prostor hkrati potrjuje teoretično upravičenost in praktično nujnost sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja, ki presega okvire posameznih znanstvenih disciplin. Sočasno z njegovo osrednjo ‘sistemsko’ vlogo tako v procesu vzgoje in izobraževanja kot tudi v družbi nasploh, je posebna pozornost snovalcev politik ter širše strokovne javnosti in samih raziskovalcev namenjena tudi problematiki etične ozaveščenosti. Povečana senzibilnost za družbeno odgovornost znanosti ter s tem povezana prizadevanja, so v ospredje postavila tudi etično razsežnost raziskovanja. Horizont mišljenja (in razumevanja) problematike raziskovanja v vzgoji in izobraževanju tako ni več ujet v diskurz politične korektnosti, ki nekatere izmed temeljnih problemov, izzivov in dilem – tudi zaradi svoje enoznačne retorike – v veliki meri zaobide. V ta namen Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije tudi letos organizirata nacionalno konferenco z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’. Poleg diseminacije rezultatov raziskav ter izmenjave izkušenj ima letošnja nacionalna konferenca kot svoj osnovni cilj identifikacijo ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si