Dostop do raziskovalnih podatkov s področja vzgoje in izobraževanja

Predavanje at an event "2. nacionalna znanstvena konferenca z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, 25. 9. 2017", Pedagoški inštitut in Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Slovenija (2017)

Authors:

BEZJAK, Sonja
ŠTEBE, Janez

Abstract:

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, kot tudi raziskovanje nasploh je v zadnjih nekaj desetletjih postalo osrednji katalizator sprememb in vir najpomembnejši inovacij. Kot redni spremljevalec šolskih reform ter ostalih sistemskih sprememb na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, ostaja raziskovanje tako v Sloveniji kakor tudi ostalih razvitih državah ključen dejavnik procesa zagotavljanja kakovosti. Vse večja vpetost raziskovanja t.i. ‘šolskega polja’ v mednarodni prostor hkrati potrjuje teoretično upravičenost in praktično nujnost sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja, ki presega okvire posameznih znanstvenih disciplin. Sočasno z njegovo osrednjo ‘sistemsko’ vlogo tako v procesu vzgoje in izobraževanja kot tudi v družbi nasploh, je posebna pozornost snovalcev politik ter širše strokovne javnosti in samih raziskovalcev namenjena tudi problematiki etične ozaveščenosti. Povečana senzibilnost za družbeno odgovornost znanosti ter s tem povezana prizadevanja, so v ospredje postavila tudi etično razsežnost raziskovanja. Horizont mišljenja (in razumevanja) problematike raziskovanja v vzgoji in izobraževanju tako ni več ujet v diskurz politične korektnosti, ki nekatere izmed temeljnih problemov, izzivov in dilem – tudi zaradi svoje enoznačne retorike – v veliki meri zaobide. V ta namen Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije tudi letos organizirata nacionalno konferenco z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’. Poleg diseminacije rezultatov raziskav ter izmenjave izkušenj ima letošnja nacionalna konferenca kot svoj osnovni cilj identifikacijo ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si