D9 – Report on tool evaluation and selection

Poročilo FORS, (2017)

Avtorji:

VODOPIJEVEC, Alen
GLAVICA, Marijana
TASIC, Bojana
KUNZ, Renate
VIPAVC BRVAR, Irena
CEKIKJ, Aneta
BABUNSKI, Klime
BRADIĆ MARTINOVIĆ, Aleksandra
VUJOVIĆ, Ivana
MITRUSHI, Artela
BYLYKBASHI, Nita

Povzetek:

In this task partner institutions were choosing the right tool to support their future archiving operations. This evaluation was done to point out specific demands of each partner as well as to identify their local resources concerning the technical infrastructure and expertise in the institution and/or possibilities of outsourcing. There was a list of criteria prepared with an adhoc methodology created specifically for this purpose. We have also applied some minor changes to the evaluation process during the assessment period. The initial plan that each partner will do the entire process of evaluation individually was changed and the description of available features of certain software was done by a smaller technical group (Switzerland and Croatia). In the second phase all partners made their specific evaluations, based on their previously identified priorities.

Povezane vsebine:

  V ADP HRANIMO TUDI

Evrobarometer 70.1 , Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi v EU, oktober–november 2008, EC

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si