Obstoječi raziskovalni podatki na univerzi: Primer priprave in uporabe gradiv ADP pri študiju

Predavanje na dogodku "Pedagoška tržnica 2018, 26. 1. 2018", Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana (2018)

Avtorji:

VIPAVC BRVAR, Irena
BOLKO, Irena

Povzetek:

Arhiv družboslovnih podatkov hranjene raziskovalne podatke ponuja v sekundarno rabo tudi za študijske, izobraževanje in raziskovalne namene. V prispevku predstavljamo možne dostope in uporabo hranjenih gradiv in kako lahko uporabnik s spletnimi orodji analizira raziskovalne podatke. Del prispevka je namenjen projektu priprave učnih gradiv, s katerim želimo obogatiti študijske programe na področju družboslovja ter hkrati krepiti statistično pismenost študentov.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si