Obstoječi raziskovalni podatki na univerzi: Primer priprave in uporabe gradiv ADP pri študiju

Predavanje at an event "Pedagoška tržnica 2018, 26. 1. 2018", Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana (2018)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena
BOLKO, Irena

Abstract:

Arhiv družboslovnih podatkov hranjene raziskovalne podatke ponuja v sekundarno rabo tudi za študijske, izobraževanje in raziskovalne namene. V prispevku predstavljamo možne dostope in uporabo hranjenih gradiv in kako lahko uporabnik s spletnimi orodji analizira raziskovalne podatke. Del prispevka je namenjen projektu priprave učnih gradiv, s katerim želimo obogatiti študijske programe na področju družboslovja ter hkrati krepiti statistično pismenost študentov.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si