Metoda sociologije : znanje, o katerem se razpravlja

Članek "Teorija in praksa / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič", Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Volume 47, Issue 2/3, str. 313 - 317, Ljubljana (2010)

COBISS-ID: 29471837
ISSN: 0040-3598

Authors:

ŠTEBE, Janez

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si