Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP: primer človekove pravice in javna varnost

Predavanje ADP at an event "Predstavitev za študente Fakultete za varnostne vede, UM, Ljubljana, 24. 2. 2017", Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, Ljubljana, Slovenija (2017)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Na predavanju se študenti seznanijo s konceptom sekundarne analize in metapodatkov. Pokazali bomo, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Obenem se seznanijo tudi z uporabo pregledovalnika Nesstar, ki med drugim omogoča iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov neposredno na spletu. Vse predstavitve so pripravljene na primeru raziskovalnih tem človekovih pravic in varnosti ter priseljevanja.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: