Predaja raziskovalnih podatkov v ADP

Predavanje ADP at an event "Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2016)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Avtorica je v prispevku predstavila korake za predajo raziskovalnih podatkov v Arhiv družboslovnih podatkov.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Labour force survey, 2009, Annual data - no confidentiality restrictions, SORS