Priprava podatkov in dokumentacije za digitalno skrbništvo

Predavanje ADP at an event "Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija (2016)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

V prispevku je avtorica slušatelje seznanila z bistvenimi informacijami o tem, katera gradiva in dokumentacijo ter podatke je potrebno hraniti in kako. Ter katera orodja so raziskovalcem pri tem v pomoč.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Research on Internet in Slovenia, School Institutions Survey, 1999, CMI